Wettelijke kennisgeving

Deze website (vanaf nu de site) wordt beheerd door de House of Afangaro B.V. met het hoofdkantoor aan de Westersingel 109 3015 LD Rotterdam; het is een vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht. Bij toegang tot deze site en het bekijken van het materiaal op de volgende webpagina's, aanvaardt de gebruiker de volgende voorwaarden. Het gebruik van deze site impliceert de toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Al het materiaal dat als informatie op deze site wordt gepubliceerd (bijvoorbeeld teksten, stilstaande beelden, bewegende beelden, grafische afbeeldingen, foto's, enz.), evenals de wijze waarop de inhoud wordt gepresenteerd en tot stand komt, is uitsluitend het (intellectuele) eigendom van het bedrijf, House of Afangaro BV en wordt beschermd door zowel de Nederlandse als internationale wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom.


Het bedrijf House of Afangaro BV geeft toestemming voor het bekijken en raadplegen van het materiaal dat beschikbaar is op deze site, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, elke reproductie , zelfs indien slechts gedeeltelijk, van dit materiaal niet voor huishoudelijk gebruik of voor persoonlijke informatie is ten strengste verboden. Geen enkele reproductie van deze site of enig deel ervan mag daarom worden verkocht, gedistribueerd of gebruikt voor commerciële doeleinden, gewijzigd of op een andere manier in vorm of vorm worden opgenomen voor commerciële doeleinden of anderszins. Het bedrijf House of Afangaro BV behoudt zich het recht voor om elk ongeoorloofd gebruik en/of elke overtreding van de wet te vervolgen voor elke rechtbank, of het nu in burgerlijke of strafrechtelijke procedures is.

De mogelijkheid van toegang websites die worden beheerd door een derde partij via een hypertekstuele "link" van deze site, houdt geen delen of beoordeling in door House of Afangaro BV van de relevante inhoud. Deze websites die toegankelijk zijn via links zijn niet onderworpen aan controle door House of Afangaro B.V. en daarom aanvaardt House of Afangaro B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor hun inhoud of mogelijke wijzigingen of updates, noch voor eventuele links op de site. De toegang tot deze sites en de relevante inhoud is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van deze sites.

Behalve de bindende beperkingen van de wet, kan het bedrijf House of Afangaro BV op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site, waaronder bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vergissing, onnauwkeurigheid, onderbrekingen, defecten, annuleringen, verlies van gegevens, onbevoegde toegang, virussen of andere verliezen.

Huis van Afangaro BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment te wijzigen. De informatie en het nieuws op deze site worden verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook; House of Afangaro BV kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onnauwkeurigheden of onnauwkeurigheden van de gegevens op de site.

Belangrijk.
De manier om producten te bestellen via de House of Afangaro Website is door het gewenste artikel in de outbasket te plaatsen en te betalen via de aangeboden manier van uw keuze. Zodra de betaling is gedaan, is de verkoop definitief. Als een aankoop wordt gedaan door middel van op maat gemaakt of op bestelling gemaakt, hetzelfde procedure is van toepassing, maar voor het aanpassen van het artikel komen er extra kosten bij. Deze meerkosten worden gespecificeerd zodra er overeenstemming is over de aard van de aanpassingen en de wijze waarop deze plaatsvinden. De kosten van extra stoffen en maatwerk zijn inbegrepen. Het werk begint wanneer de tweede betaling is ontvangen.
Artikelen die op maat of op bestelling zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd.

Wijziging negeren Wijziging opslaan
×