Online Dispute Resolution

House of Afangaro BV informeert haar consumenten dat het, om een geschil te beslechten dat voortvloeit uit een online buitengerechtelijke afgesloten verkoopovereenkomst, en zonder afbreuk te doen aan het recht van de consument om toegang te krijgen tot de bescherming van het gerechtelijk apparaat, mogelijk is om een online klacht op het Europees platform voor online geschillenbeslechting (ODR) op het volgende adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/, in overeenstemming met de bepalingen van (EU) Verordening nr. 524/2013 van de Europees Parlement en Raad van 21 mei 2013 betreffende de beslechting van online consumentengeschillen.

Afangaro

Westersingel 109
3015LD Rotterdam

Phone: 06 34740011
E-mail: contact@afangaro.com

Mon-Fri: 09:00 am – 06:00 pm
Sat: closed
Sun: closed

×